top of page
KV1-SK_vFINAL-header-web.png
Logo.png
ministerstvo.png

Záštita:

brambory
rajče Trio
okurky

Ak nezmeníme správanie aktérov potravinového systému, od prvovýrobcov až po domácnosti, z potravín sa do roku 2030 stane najväčší zdroj globálnych emisií (Driven to Waste). K znečisťovaniu životného prostredia významne prispieva aj odpad z potravín, preto proti nemu kontinuálne bojujeme vo všetkých našich Tesco obchodoch a aj spoluprácou s našimi dodávateľmi. Uvedomujeme si dôležitosť znižovania potravinového odpadu. Preto aj v tomto roku organizujeme už 6. ročník konferencie týkajúcej sa udržateľných potravinových systémov pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a počas Európskeho týždňa redukcie odpadu (European Week for Waste Reduction).

Cieľom tohtoročného podujatia je po rokoch napredovania v téme riešenia potravinového odpadu na Slovensku predstaviť úspešné a inovatívne projekty v oblasti neplytvania potravinami z rôznych sektorov, priniesť konkrétne kroky a motivovať k zmene odbornú aj laickú verejnosť. Konferencia sa v rámci odbornej panelovej diskusie zameria aj na tému neplytvania hotovým jedlom.

Podujatie vytvára medzi-sektorovú platformu na výmenu odborných poznatkov, príkladov z praxe a riešení neplytvania potravinami naprieč sektormi s cieľom akcelerovať znižovanie potravinového odpadu, a to nadväzujúc na ciele Európskej zelenej dohody, Stratégie z farmy na stôl a Ciele udržateľného rozvoja OSN, najmä cieľ 12.3.

Vieme, že úspech nášho podnikania závisí od toho, ako bude fungovať svet okolo nás. A ta

kisto vieme, že ako dôležitý maloobchodník môžeme pozitívne prispieť k mnohým zmenám. Aj preto sa stala udržateľnosť oficiálnou súčasťou nášho poslania, stratégie a obchodných plánov. Náš záväzok pokračovať v zodpovednom a udržateľnom podnikaní odráža naše hodnoty. ​ Do roku 2035 chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a do roku 2050 klimatickú neutralitu v celom našom dodávateľskom reťazci. Už od roku 2016/17 meriame naše údaje o potravinovom odpade a transparentne tieto výsledky zverejňujeme aj spolu s našimi dodávateľmi. Podarilo sa nám znížiť množstvo potravinového odpadu oproti východiskovému roku o skvelých 76 %, čím sme dosiahli cieľ OSN 12.3 znížiť potravinový odpad na polovicu. Zaviazali sme sa k udržateľnému získavaniu všetkých zdrojov v dodávateľskom reťazci, dokonca aj tých, ktoré sú nám dodávané nepriamo. Ponúkame zdravé, udržateľné a chutné potraviny – reformulujeme receptúry produktov vlastnej značky, čím zlepšujeme ich výživovú hodnotu či rozširujeme náš sortiment potravín na rastlinnej báze a zdravých produktov, v čom sme lídrom na trhu.

bottom of page